Công Ty TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Minh Đức

Local Business in Bình Dương - Vietnam

  • Cơ Khí - Nhà Thầu, Chế Biến Và Sản Xuất
  • Cơ Khí - Dụng Cụ & Trang Thiết Bị
  • Tel (84-650) 375 2287
  • Fax (84-650) 374 2640
  • E-Mail ckminhduc@hcm.vnn.vn
#